News

News

Profesor Ulung Datuk Dr Osman Bakar Penyandang Kursi Al-Ghazzali Dalam Pemikiran Islam

Profesor Ulung Datuk Dr Osman Bakar Penyandang Kursi Al-Ghazzali Dalam Pemikiran Islam

Date : 14 December 2018

Reported by : Roslan Bin Rusly

Category : News


Share
Menteri Pendidikan Malaysia melawat pameran koleksi buku Prof. Dato' Dr. Osman Bakar

Kuala Lumpur - - YB Dr Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia mempengerusikan Syarahan Perdana Kursi Al-Ghazzali Dalam Pemikiran Islam di Institut Antarabangsa Tamadun Islam dan Dunia Melayu (ISTAC), Kuala Lumpur.

Beliau turut memperkenalkan YBhg Profesor Ulung Datuk Dr. Osman Bakar sebagai Penyandang Kedua Kursi tersebut.


YBhg Prof. Ulung Dr. Osman menyampaikan Syarahan Perdana di bawah tajuk Ke Arah Memajukan Perbandingan Epistemologi dan Perbandingan Kajian Ketamadunan dan Kajian Masa Depan - Peranan Global ISTAC Baharu-UIAM.

Beliau merupakan mantan Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam. YBhg Prof. Ulung Dr. Osman telah menerbitkan 22 buku dan lebih 300 artikel mengenai pemikiran dan tamadun Islam, khususnya mengenai falsafah dan sains Islam.

Beliau juga menulis mengenai Islam kontemporari dan dialog antara agama dan antara tamadun.

Tulisannya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. YBhg Prof. Ulung Dr. Osman juga pernah berkhidmat sebagai penasihat dan perunding kepada pelbagai organisasi dan institusi akademik dan profesional antarabangsa, termasuk UNESCO dan Yayasan Qatar.

Beliau telah berkhidmat sebagai Timbalan Naib Canselor Universiti Malaya dari tahun 1995 hingga 2000.

Syarahan Perdana Kursi Al-Ghazzali Dalam Pemikiran Islam di ISTAC-UIAM merupakan program kali kedua dianjurkan, antaranya untuk meningkatkan peranan ISTAC sebagai sebuah institusi antarabangsa yang berperanan penting ke arah perkembangan kajian berkenaan perbandingan epistemologi, perbandingan kajian ketamadunan serta perbandingan kajian masa depan.

Syarahan pertama disampaikan 25 tahun yang lepas oleh penyandang sulungnya, Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas pada tahun 1993.

Pameran karya dan pengiktirafan diterima YBhg Profesor Ulung Datuk Dr Osman turut diadakan.

Turut hadir sama YBhg Prof. Dr. Isarji Sarudin, Timbalan Rektor (Akademik dan Hubungan Industri) UIAM. Sekitar 300 orang tetamu hadir sama.

Dalam ucapannya, YB Dr. Mazlee berkata, kewujudan kursi di menara gading banyak menyumbang kepada kemajuan pengetahuan dan pendidikan tinggi.

Oleh itu beliau menyarankan agar aspek itu di setiap universiti di Malaysia dipelihara dan diperkuatkan demi memperkayakan ilmu dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan.