Constitutional Head

Constitutional Head

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA RAJA PERMAISURI AGONG TUNKU HAJAH AZIZAH AMINAH MAIMUNAH ISKANDARIAH BINTI AL-MARHUM AL-MUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR AL-HAJ

DK., SSAP., SIMP., DK.(Johor)., SPMJ., PKC., PKT., PJK.