الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abdul Latif Bin Abdul Rahman
Administrative Officer

  • OFFICE OF COMMUNICATION, ADVOCACY AND PROMOTION FOR CHANGE
  • IIUM Gombak Campus
  • alatif@iium.edu.my
  • 5895

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor of Business Administration (Hons) - Bachelor Degree, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Diploma in Institutional Catering Management - Diploma, Universiti Teknologi MARA (UiTM)