الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Dhamirah Nazihah Bt. Mohd Nasiruddin
Lecturer (Trainee)

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor of Medicine and Surgery - Bachelor Degree, Mansoura University
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Clinical Medicine ~ Surgery -