الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Pengiran Muhammad Badi'Uzzaman Bin Awang Iskanderdzulkarnein
Lecturer (Trainee)

Print CV Email Me

Staff Detail


<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; ... show more

  • Bachelor Of Dental Medicine & Surgery - Bachelor Degree, Tanta University